Bezbolestná kolonoskopia s injekciou. Čo to znamená?

Kolonoskopia je jedným z výkonov pri ktorom je už zo samotnej povahy vyšetrenia jasné že môže byť vnímaná ako nepríjemný zákrok. Napriek tomu ju niektorí klienti znášajú bez akýchkoľvek ťažkostí, iní môžu mať menšie či väčšie ťažkosti vo forme tlakov a bolestí brucha. Pacienti majú preto možnosť absolvovať toto vyšetrenie bezbolestne.

Vyšetrenie v analgosedácii (utlmení)
Pri podaní analgosedácie dostáva pacient silné sedatíva do žily. Pred vyšetrením sa zavedie krátka tenká umelohmotná kanyla do žily na predlaktí a tesne pred vyšetrením dostáva pacient dávku lieku na upokojenie a vždy aj silný liek proti bolesti. Počas výkonu sa monitoruje hladina okysličenia krvi a pulzová frekvencia pacienta. Pacient je pri vedomí, ale utlmený a necíti bolesť, alebo len minimálne. Po výkone je potrebné počkať na ústup účinku liekov v prebúdzacej miestnosti. Obvykle pacient zostáva po výkone v sledovaní asi 30 minút, môže to však byť aj dlhšie. Účinok sedatív po podaní analgosedácie pretrváva okolo 12 hodín preto pacient nemôže celý deň šoférovať alebo vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Po podaní analgosedácie musí odísť domov v sprievode druhej osoby, ktorá na pacienta dáva pozor.

Vyšetrenie v celkovej anestéze (narkóze)
Celkovú anestéziu zabezpečuje v našom centre kvalifikovaný anestéziológ a anestéziologická sestra vo vyčlenených termínoch. Na rozdiel od analgosedácie, je pri celkovej anestéze pacient v bezvedomí a okolnosti výkonu vôbec nevníma. Celková anestézia sa vykonáva pomocou podávania anestetika do žily pacienta. Anestéziológ upravuje dávku lieku tak, aby bol pacient počas vyšetrenia v narkóze. Nakoľko sa podávajú krátko-účinkujúce anestetiká, pacient sa po ukončení podávania do niekoľkých minút prebúdza a v priebehu 30-60 minút po výkone účinok odoznieva do tej miery, že môže v doprovode opustiť centrum. Rovnako ako pri analgosedácii však nemôže celý deň šoférovať ani vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.

Objednať sa na bezbolestnú kolonoskopiu